Organisatie

De Stichting Prisma is een organisatie voor Primair Onderwijs die een onderwijsaanbod realiseert voor leerlingen van 4 – 12 jaar in Noord- en Midden- Zeeland.

Onder haar bevoegd gezag ressorteren 9 scholen voor rooms-katholiek, interconfessioneel en Montessori basisonderwijs.