Schoolvakanties

Onderstaand een overzicht van de schoolvakanties van de Prisma scholen:

Er kunnen afwijkingen zijn in de vrije dagen, zoals bijvoorbeeld studiedagen, bekijk daarvoor de kalender van de betreffende school.

Vakantierooster schooljaar 2016-2017

Herfstvakantie
maandag 24 oktober t/m 28 vrijdag 28 oktober 2016
Kerstvakantie
maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie
maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2017
Pasen
maandag 17 april 2017
Meivakantie
maandag 24 april t/m 5 mei 2017
Pinksteren
maandag 5 juni 2017
Zomervakantie
maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2017